Som al carrer de la Mare de Déu del Socós 13 - Centelles

AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina WEB de FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L .

A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://focentelles.net/  és un domini de FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L. amb CIF B66039058, domicilio  social a C/Socos 13, Local 1ª 08540  Centelles,  Tlf: 93198830 i  correu electrònic: hola@focentelles.net.

FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L  figura inscrit  al registre mercantil de Barcelona, el dia 05 de maig de 2013, en el Volum 43816, Foli 27, Full B 439104, inscripció 1.

NORMES D’UTILITZACIÓ

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis,  de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals  FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L.es titular o amb llicències llegítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.

FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L. no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d’altres, de:

L’usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d’aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis.

A més, l’usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l’ús de “robots”, “Aranyes”,… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.

LEGISLACIÓ

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es  contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

Si vostè  ho desitja , la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals

 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. 

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L. , amb CIF B66039058, domicilio  social a C/Socos 13, Local 1ª 08540  Centelles,  Tlf: 93198830 i  correu electrònic: hola@focentelles.net.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal a FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L. i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: hola@focentelles.net.

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

TractamentCLIENTS
FinalitatDades del client per gestionar el seu contracte.
Categories de dadesClients
DadesDades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades identificatives de la persona autoritzadaDades econòmiques: dades bancàries
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisLes previstes  por normativa
Temps de conservacióLes previstes por normativa
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional
TractamentINFORMACIÓ
FinalitatRespondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dadesPersones que sol·liciten informació.
DadesNom, cognoms, mail i telèfon
LegitimacióPetició d’informació
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Temps de conservacióEl necessari per resoldre la petició d’informació
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

FIBRA OPTICA CENTELLES, S. L. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1. En comliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L.  per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei. 

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: hola@focentelles.net.  

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials 

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. 

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents 

XXXXX  adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables 

Quant de temps conservarem les seves dades? 

FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L.    guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent. 

A qui comunicarem les seves dades? 

FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L.   només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei. 

Mesures de seguretat 

FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L.   assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. 

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRETCONTINGUTCANAL D’ATENCIÓ
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per FIBRA OPTICA CENTELLES,  S. L.             hola@focentelles.net
RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractamentEs pot sol·licitar la limitació quan : Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dadesQuan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets  
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa  podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar. L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de FIBRA OPTICA CENTELLES, S. L. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa FIBRA OPTICA CENTELLES, S. L.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

FIBRA OPTICA CENTELLES, S. L. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

FIBRA OPTICA CENTELLES, S. L. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

• Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per FIBRA OPTICA CENTELLES, S. L. són:

XarxaAdreça
FacebookFibra Óptica Centelles S.L
instagramfibraopticacentellessl